تعویض روغن


استفاده از انواع روغن موتورهای داخلی و خارجی با کیفیت و توصیه شده توسط سازنده خودرو.

روغن موتور روانکاری است که در موتورهای احتراق داخلی بکار برده می شود و نیروی خودرو، موتور سیکلت، موتور ژنراتور و بسیاری از ماشین های دیگر را افزایش می دهد. در موتورها قطعاتی وجود دارند که در برابر یکدیگر حرکت می کنند و اصطکاک با استفاده از تبدیل انرژی جنبشی به گرما، مفید می شوند. اما این قطعات نیز از بین می روند، که می تواند منجر به کاهش بهره وری و از کار افتادگی موتور و سبب افزایش مصرف سوخت، کاهش توان خودروی شما می شود.شرکت کاربوی برای ایمن نگاه داشتن شما خدمات رسانی روغن موتور را به شما مشتری گرامی پیشنهاد می نماید.