سرویس دیاگ


دیاگ زدن و عیب یابی به چه معناست... خودروهای امروزی دارای کامپیوترهای هوشمندی هستند که متصل به قسمتهای حیاطی خودرو مانند گیربکس ، ترمز ها ، قطعات برقی و... هستند و علاوه بر مسئولیت این کامپیوترها که مدیریت عملکرد این قسمتها به صورت بهینه می باشد بروز هرگونه مشکل در این قطعات را داخل حافظه خود به عنوان یک خطا ثبت می کنند. خواندن این خطا ها تنها به کمک دستگاه دیاگ امکان پذیر است و این امر موجب این می شود که ما دقیقا قطعه یا قسمت معیوب را شناسایی کنیم و از پرداخت هزینه های بی مورد و آزمون و خطا جلوگیری می کند.